FAQ , Veel gestelde vragen en antwoorden


Wat doet een hyaluronzuur filler?

Een dermal-filler op basis van hyaluronzuur houdt op natuurlijke wijze
water en vocht vast in het moleculaire netwerk. het is vergelijkbaar zoals
de huid dat zelf doet. Met andere woorden: het is een dermal-filler die
corrigeert en volume geeft, door inwendige hydratie.

 


Wat is Glytone

Glytone is een moderne dermal-filler op basis van hyaluronzuur. Er zijn
verschillende uitvoeringen Welke wordt gekozen hangt af van het type
huid en rimpel. Glytone wordt toegepast voor correctie van oppervlakkige
lijntjes tot diepe rimpels. Ook is het zeer geschikt voor herstel van volume
op de wangen, jukbeenderen en de kin. Bijzonder geschikt is het voor de
contourverbetering en volumevermeerdering van de lippen, waar het een
wonderschoon effect geeft.

 

Hoe lang duurt het Glytone-effect

De behandeling met Glytone werkt lang door, maar niet voor altijd. De
ingebrachte hyaluronzuren worden op natuurlijke wijze door het lichaam
afgebroken. Na deze tijd kunt u besluiten om de behandeling te laten
herhalen. De meeste cliënten vragen om een touch-up na 6-12 maanden
om een ‘permanent’ effect te krijgen.


De gebieden die we met Glytone behandelen

De gebieden werden hierboven al genoemd en zijn schematisch aange-
geven in de figuur hiernaast. Als u advies wenst wil ik graag de mo-
gelijkheden met u bespreken.

 

Direct effect?

Ja inderdaad.Voor een effectieve behandeling met Glytone is in het al-
gemeen één bezoek voldoende. Hierna ziet uw gezicht er weer jong,
glad en vitaal uit. Er kan een lichte lokale zwelling ontstaan, die meestal
na een dag weer verdwijnt. Soms besluit ik om de behandeling in twee
zittingen te doen, waarbij na de  eerste behandeling drie weken rusttijd wordt 
ingelast om het effect goed te kunnen beoordelen. Een touch-up is dan
meestal onderdeel van dezelfde behandeling, zonder dat dit extra kosten
voor u meebrengt.

 

Heb ik een lange down time na de behandeling met Glytone?

Die is er niet. Onder down time verstaan we de tijd dat u zich ‘niet kunt
vertonen’ aan anderen.

• Ik krijg cliënten die in de lunchtijd langskomen en ’s middags
  weer aan het werk gaan. “Was je bij de kapper, je ziet er zo goed uit”,
  is wat ze dan vaak horen.
• Een voorkeur bestaat er ook bij sommige cliënten voor een afspraak
  aan het einde van de week zodat ze stralend het weekend in kunnen gaan.

 

Allergie tegen Glytone

Glytone is een meervoudig verketend hyaluronzuur. In enkelvoudige,
niet-verketende vorm komt het ook natuurlijk in het menselijk lichaam
voor. Om deze reden komen allergieën niet voor. De lange ketens maken
het mogelijk om beter te hydreren dan de natuurlijke huid. Een allergie-test
is om deze reden dan ook overbodig. Het product wordt door het lichaam
langzaam opgenomen zoals het ook de eigen hyaluronzuur opneemt.
Door de lange ketens gaat dit proces echter veel langzamer.


Wat is het risico van de behandeling met een filler zoals Glytone

Glytone is een meervoudig verketend hyaluronzuur. In enkelvoudige,
niet-verketende vorm komt het ook natuurlijk in het menselijk lichaam
voor. Om deze reden komen allergieën niet voor. De lange ketens
maken het mogelijk om beter te hydreren dan de natuurlijke huid.
Een allergie-test is om deze reden dan ook overbodig.
Het product wordt door het lichaam langzaam opgenomen, zoals
het ook de eigen-hyaluronzuur opneemt.
Een risico van enige omvang is er dus niet. Kleine locale effecten
kunnen een enkele keer optreden, een kleine roodheid, een minuscuul
blauw vlekje, een lichte verkleuring op de huid. Het zijn veranderingen
die meestal na een nacht slapen weer verdwenen zijn.

 

Is de behandeling met Glytone of Radiesse pijnlijk?

Een prik is een prik, echter in mijn handen doet deze niet pijn.
Natuurlijk ervaart niet iedereen een prik op dezelfde wijze, maar
door voorzichtig te handelen, stap voor stap en met een goede kennis
van de anatomie en veel ervaring, hoor ik van mijn patiënten en
cliënten zelden dat ze de behandeling belastend vonden.


Verdoving

Meestal is een verdoving niet nodig. Mocht u de behandeling echter
onplezierig vinden, grijp ik direct in en plaats een verdoving zodat u
weer ontspannen raakt. Zelfs bij lippen lukt het mij om, door een juiste
applicatietechniek toe te passen, het zonder verdoving te doen, maar
op verzoek, of bij het eerste pijntje, is een verdovingsprikje snel geplaatst.

 

Hoe ziet het resultaat eruit, 6 maanden na de behandeling?

De producten die ik toepas zijn in klinische studies uitgebreid getest en
onderzocht. Op groepen vrijwilligers is het effect bestudeerd en door de
panels, artsen en cliënten goedgekeurd. Vooral het resultaat op langere tijd
was daarbij een belangrijk item. Hiernaast ziet u het effect van hyaluronzuur
op de neus-lippenplooi en het middengezicht na 6 maanden.

    

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    voor - na

 

 

Na 8 maanden zijn de resultaten bij 2/3 van alle patiënten nog steeds
naar tevredenheid. Bij toepassing van Glytone-4 kunt u, door de hoge
concentratie hyaluronzuur, ervan uitgaan dat het Glytone effect meer dan
12 maanden aanhoudt.

 

Glytone Fillers

onze website heeft een nieuw adres gekregen.

Meer informatie over Glytone Fillers kunt u vinden op www.cliniquedokterdon.nl

 

 

 

 

 

 Wilt u dat wij u bellen voor een afspraak?
Afspraak in: Amsterdam Hengelo