Botox bij migraine

 

Migraine is een moeilijk te behandelen vorm van
hoofdpijn welke gepaard gaat met veel lichamelijke symtomen.
De ‘ziekte’ wordt door de omgeving vaak niet begrepen.
“Ik heb ook wel eens hoofdpijn”, geeft aan dat er een
misverstand is.
Het ontstaan van migraine is nog niet begrepen.
Er zijn vermoedens, hierbij spelen de bloedvaten in
het hoofd een rol. Sommige vaten zouden te wijd
worden tijdens een aanval. Er zijn evenwel nog geen
vaste wetmatigheden gevonden, afwijkingen die altijd
en bij iedereen optreden. Als dat zo was kon men
gaan zoeken naar geneesmiddelen die daarop
invloed hebben. Er zijn zelfs geleerde professoren
die hun hele academisch bestaan aan de migraine
danken, maar ook zij zijn nog niet met de uiteindelijke
oplossing gekomen.
Daarom ‘moddert’ men maar aan, zowel de patiënt
als de dokter. Steeds maar weer andere pillen, andere
leefwijze, voeding, zuurstof, meditatie. Soms helpt iets,
maar  niet altijd, of maar voor een deel of 
voor korte tijd. Men grijpt elke strohalm aan.
In dat kader valt ook de Botox behandeling tegen
migraine.

Een mogelijke uitlokker van de migraine is het
voortdurend onwillekeurig aanspannen van spieren,
onder andere de spieren van het aangezicht.
Behandeling met Botox is een optie.
De gedachte erachter is dat, door de relaxatie van het
aangezicht, er ook minder spanning in de nek- en schouderspieren
is. Hoe dit de bloedvaten beïnvloedt is niet geheel duidelijk.
Wel is in studies aangetoond (‘evidence based’ wordt dit in
wetenschappelijke kringen genoemd) dat een deel van de patiënten er
baat bij heeft,
De migraine gaat er niet van over maar de intensiteit neemt af:
het aantal aanvallen kan minder worden en de aanvallen worden
als minder heftig ervaren.

Vanwege het bewezen effect op een deel van deze groep patiënten
kunnen de behandelingen door de ziektekostenverzekering
worden vergoed. U kunt vooraf met de verzekering en met ons
overleggen.


Voorhoofd lijnen zijn bij uitstek geschikt voor relaxatie met Botox.
De Botox behandeling van het voorhoofd duurt 15-20 minuten en
is niet pijnlijk.
De eerste effecten merkt u ‘s avonds. Na twee dagen wordt het
relaxerend effect pas goed duidelijk, de verbeteringen gaan
daarna nog een paar dagen door. Het effect houdt rond de
zes maanden aan.
De behandeling van voorhoofd lijnen als profilaticum tegen
migraine geldt als 1 regio.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze nieuwe website

 

Botox / Bocouture

Bijvoorbeeld: frons/ voorhoofd/ kraaienpootjes/ kin/ kaaklijn/
mondhoeken/ gummysmile
Een Botox-behandeling kost min. € 90,00 voor iedere eenheid daarboven
berekenen we € 7,50

 
1 Zone €              90,00
2 Zones €            140,00
3 Zones €            200,00
Migraine behandeling vanaf € 300,00
Overmatig zweten vanaf € 600,00
Tandenknarsen vanaf €   90,00
Touch-up behandeling*
*Indien u binnen 4 wkn na de behandeling niet tevreden bent en
Dr. Don besluit dat een touch-up noodzakelijk is.
vanaf €   75,00

 

 

Afspraak maken of meer informatie?

Telefoon: 074-3030250
Email:      www.cliniquedokterdon.nlWilt u dat wij u bellen voor een afspraak?
Afspraak in: Amsterdam Hengelo